PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT  Ķīmijas nodaļas absolvents (1925) Zemzaris Jānis Tālivaldis (līdz 1936. gadam Jānis Zommers). Beidzis tehnikuma Ķīmijas nodaļu (1925), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti (1934). No 1936. līdz 1940. gadam strādājis Polijas un Zviedrijas arhīvos un dažādās bibliotēkās, sastādījis Rīgas pilsētas hronikas. 2. Pasaules kara laikā piedalījies Latvijas Vēstures krātuves materiālu evakuācijā uz Kurzemi. Latvijas ZA Vēstures institūta Vēstures palīgzinātņu sektora vadītājs (1945–1949), Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas bibliogrāfs (1960–1971). Veicis (ar pārtraukumiem) metroloģisko priekšmetu zinātnisko apstrādi Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā (1981–1988). Sarakstījis vairākas monogrāfijas.