PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP Ķīmijas nodaļas asolvents (1947)

Beidzis LVU Ķīmijas fakultāti (1952). Strādājis Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Centrālās zinātniskās pētniecības laboratorijā (1952–1959) un PSRS Aparātbūves ministrijas Rīgas filiāles Mehanizācijas un automehanizācijas projektēšanas birojā (1959–1986). Latvijas Valsts vēstures arhīvā (no 1980), Jūrmalas zvejnieku kolhozā „Uzvara” (1986–1990) un Jūrmalas pilsētas muzejā par tehnikas vēsturnieku (1991–1999). Ieguvis tehnisko zinātņu maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē (1997) un mākslas maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā (1998). Daudzu publikāciju autors zinātnes vēsturē.

Zalsters Arturs