PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP Ķīmijas nodaļas absolvente Beigusi RPI Ķīmijas fakultāti (1962). LZA Mežsaimniecības problēmu institūta laborante un vecākā laborante (1956–1960), Rīgas 6. mēbeļu kombināta inženiere ķīmiķe (1960–1962), RPI Ķīmijas fakultātes Organisko vielu ķīmijas tehnologiju katedras vecākā laborante (1962–1964), Polimēru ķīmijas tehnoloģiju katedras asistente (1964–1965),vecākā pasniedzēja (1965–1990), RTU Polimēru materiālu institūta Polimēru materiālu katedras docente (1990–2002), vadošā pētniece (2002–2007), pētniece (no 2007). Publicējusi ~220 zinātniskos rakstus.