PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP Ķīmijas nodaļas absolvents (1955) Juris Tīliks absolvējis  Rīgas Politehnisko institūtu, (1961). Dr. chem. (1972), Dr. hab. fiz. (1993). Latvijas ZA akadēmiķis (1996), Valsts emeritētais zinātnieks (2003). Salaspils kodolreaktora Radioķīmiskās daļas vadītājs (1961–1971), LU docētājs (1971–1995), Fizikālās ķīmijas nodaļas vadītājs (1973–1985, 1995–1998). No 1996. gada Cietvielu radiācijas ķīmijas laboratorijas vadītājs, no 1999. gada Fizikālās ķīmijas profesoru grupas vadītājs, profesors (1995). Publicējis >400 zinātniskos rakstus, reģistrēti 40 izgudrojumi un pētījumi.