PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP Ķīmijas nodaļas absolvents (1958)

Visvaldis Švinka absolvējis RPI Ķīmijas falultāti 1963. gadā. Ķīmijas zinātņu kandidāts (1977), Dr. chem. (1992). RPI Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģiju katedras vecākais laborants (1963, 1965–1968), aspirants (1968–1971), Stikla un keramikas rentgenpētniecības laboratorijas jaunākais zinātņu līdzstrādnieks (1971–1978), vecākais zinātņu līdzstrādnieks (1978–1981), Silikātu tehnoloģiju katedras vecākais pasniedzējs (1981–1988), docents (1989–1998), asociētais profesors (no 1998), vadošais pasniedzējs (no 1995). Publicējis >100 zinātniskos rakstus, saņēmis 17 autorapliecības.

Svinka Visvaldis