PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriālā politehnikuma absolvents

Miervaldis Ramāns beidzis tehnikuma Mehānikas nodaļu, LVU Mehānikas fakultāti (1950). Inženieris mehāniķis, padomju valsts darbinieks. Tehnisko zinātņu kandidāts (1955). LPSR ZA Fizikāli enerģētiskā institūta zinātniskais līdzstrādnieks (no 1951), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1957–1962). LPSR Ministru Padomes zinātniski pētniecisko darbu koordinācijas padomes komitejas priekšsēdētājs (1962–1965). LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks un LPSR Valsts plāna komisijas priekšsēdētājs (no 1965). Publicējis 24 zinātniskos darbus un 70 rakstus presē. LPSR Basketbola federācijas priekšsēdētājs (no 1956), vēlāk goda priekšsēdētājs, starptautiskās kategorijas basketbola tiesnesis. Apbalvots ar PSRS ordeni „Goda zīme”.