PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP Ķīmijas nodaļas absolvents (1946)

Pēteris Paukšs beidzis tehnikuma Ķīmijas nodaļu (1946) un LVU Ķīmijas fakultāti (1951). Tehnisko zinātņu kandidāts (1962), Tehnisko zinātņu doktors (1982), Dr. habil. chem. (1992), saņēmis LPSR Valsts prēmiju (1977). LU Ķīmijas fakultātes Siliātu tehnoloģiju katedras laborants (1952), vecākais laborants (1952–1956), asistents (1956–1958). LZA Neorganiskās ķīmijas institūta vecākais inženieris (1959–1960), jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1960–1961), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1961–1962). RPI Silikātu tehnoloģiju katedras vecākais pasniedzējs (1961–1963), docenta v. i. (1963–1964), docents (1964–1982), profesora v. i. (1982–1984), profesors (1984–1989), RPI Ķīmijas fakultātes dekāna vietnieks (1965), dekāns (1965–1971). Publicējis ~250 zinātniskos rakstus, saņēmis  35 PSRS autorapliecības