PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT 1937. gada absolvents

Olģerts Ozols ar izcilību beidzis tehnikumu (1937) un Latvijas Universitātes Mehānikas fakultāti (1943). Aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju (1950) un tehnisko zinātņu doktora disertāciju (1965). Strādājis Rīgas rūpnīcās par instrumentu atslēdznieku, meistaru un inženieri (1930–1944). Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas asistents, lektors, docents, profesors, katedras vadītājs, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes dekāns (1944–1976), mācību prorektors (1964–1966), rektors (1967–1976). Oļģerts Ozols izstrādāja mehānismu jaunu struktūras teoriju, analītiskās kinemātikas un analītiskās metriskās sintēzes metodes plakniskiem mehānismiem.

Ozols Olgerts