PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Ķīmijas nodaļas absolvents (1937), ķīmiķis

Leonīds Osipovs  (1917. gada 10. aprīlī Petrogradā – 2011. gada 5. janvārī Rīgā) absolvējis LU Ķīmijas fakultāti (1944). Ķīmijas zinātņu kandidāts (1955), Dr. chem. (1992), LZA Goda doktors (1992), Valsts emeritētais zinātnieks (1997). Saņēmis P. Valdena prēmiju un medaļu (1944). LVU Ķīmijas fakultātes subasistents (1944), Silikātu tehnoloģijas katedras asistents (1944–1946), Vispārējās ķīmijas tehnoloģiju katedras asistents (1946–1949), vecākais pasniedzējs (1949–1957), katedras vadītājs (1955–1974), docents (1957–1977), profesors (1977–1996). Publicējis ~130 zinātniskus rakstus.

Saite uz Leonīda Olipova biogrāfiju portālā Latvijas krievi.

Osipovs Leonids