PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriālā politehnikuma Ķīmijas nodaļas absolvents (1949)

Imants Meirovics (11.06.1930–24.09.2015) dzimis Rīgā. Beidzis A. Kronvalda Rīgas pilsētas 23. pamatskolu, Rīgas Industriālā politehnikuma Ķīmijas nodaļu, vēlāk - Rīgas Medicīnas institūta Farmaceitu fakultāti (1959). Ķīmijas zinātņu kandidāts (1966), Dr. chem. (1992). Valsts emeritētais zinātnieks (2002). LPSR Nopelniem bagātais tautas izglītības darbinieks (1989). LZA Goda mecenāts (2000). Saņēmis Gustava Vanaga balvu (1991). LZA Organiskās sintēzes institūta inženieris (1959–1960). Rīgas Politehniskā institūta Diketonu problēmu laboratorijas tehniskais vadītājs (1961–1967), vecākais pasniedzējs (1968–1971), docenta v. i. (1971–1972), docents (1972–1984), profesors (1984–2000), dekāns (1974–1993). Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” priekšsēdētājs (1993–2007).

Publicējis vairāk kā 300 zinātniskos rakstus.

Meirovics Imants