PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas industriālā politehnikuma matemātikas skolotāja

Milda Lūse (1892. gada 22. novembris – 1983. gada 27. jūlijs) dzimusi Valmieras apriņķa „Kondavās”.
1905. g. beigusi Valkas meiteņu ģimnāziju. 1927. gadā beigusi Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes matemātikas nodaļu, un aizstāvot diplomdarbu 1931. gadā, ieguva matemātikas kandidāta grādu. 1921. gadā beigusi Izglītības ministrijas vidusskolu skolotāju sagatavošanas kursus. No 1913. g. strādājusi par skolotāju vispārizglītojošajās skolās un tehnikumos.
No 1944. gada līdz aiziešanas pensijā 1971. g. strādāja Rīgas industriālajā politehnikumā par matemātikas skolotāju.
Par nopelniem augstākās un vidējās speciālās izglītības attīstīšanā un kvalificētu specialistu sagatavošanā ar PSRS Augstākās padomes Prezidija 1967. gada 14. janvāri dekrētu apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga Ordeni.