PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriālā politehnikuma 1952. gada absolvents metālu aukstās apstrādes speciālitātē. 

Egons Lavendelis absolvējis tehnikumu tehniķa tehnologa speciālitātē, metālu aukstā apstrādē (1952). Beidzis LVU (1957), aizstāvējis inženierzinātņu doktora disertāciju (1960), Dr. habil. ing. (1964). RPI asistents, docents, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (19571964), profesors (1965), Materiālu pretestības katedras vadītājs, vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas institūtā, Rīgas Tehniskās universitātes rektors (1985–1999). Saņēmis daudz apbalvojumu: LZA Fridriha Candera balva inženierzinātnēs (1987), LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks (1984), LPSR Valsts prēmija zinātnē (1989), Starptautiskās inženieru zinātņu akadēmijas (International Engineering Academy of Sciences) akadēmiķis (1990), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par radošiem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā (1994), goda doktors (Dr. honoris causae) Kauņas Universitātē (1998), Starptautiskās Ekoloģijas un Dzīvības nodrošināšanas akadēmijas īstenais loceklis (1999), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2000), Eiropas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis (2002), valsts emeritētais zinātnieks (2003). Uzrakstījis aptuveni 550 publikāciju, autors četrām zinātniskām monogrāfijām, astoņām mācību grāmatām un ap 350 zinātniskiem rakstiem. Vadījis 150 zinātniski pētniecisko līgumdarbu.