PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja, grupu audzinātāja, direktora vietniece audzināšanas darbā (1983-1996)

Inese Kārkliņa beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1984), iegūstot filologa un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju. Vēl studiju laikā 1983. gadā sāka strādāt tehnikumā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Bija vairāku Mehānikas un Ķīmijas nodaļas grupu audzinātāja. Viņas audzināmajās grupās notika daudz interesantu pasākumu. Gatavojoties tehnikuma 70 gadu jubilejai 1985. gadā, I. Kārkliņa uzņēmās vadīt darba grupu jubilejas sagatavošanai, organizēja Ķīmijas nodaļas salidojumu. Veicināja mākslinieciskās pašdarbības attīstību, 1992. gadā bija viena no kora „Vivat” dibināšanas iniciatorēm un dalībniecēm. No 1991. gada augusta līdz 1994. gada augustam bija direktora vietniece audzināšanas darbā. LU ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā (1993). 1996. gadā aizgāja no darba tehnikumā.