PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Ķīmijas nodaļas absolvents (1940)  Ēvalds Kupaks beidzis LVU Ķīmijas fakultāti (1948). Ķīmijas zinātņu kandidāts (1966). Ķīmijas fakultātes vecākais laborants (1949–1950), asistents (1950–1951). Rīgas Medicīnas institūta asistents (1951–1962). RPI Ķīmijas fakultātes Vispārējās ķīmijas katedras vecākais pasniedzējs (1962–1967), docenta vietas izpildītājs (1967–1991), Vispārējās ķīmijas katedras vadītājs (1970–1972), docents (1975–1981), mācīšanas meistars (1981–1991). Publicējis ~10 zinātniskos un metodiskos rakstus.