PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Ķīmijas nodaļas absolvents (1940) Kacens Jānis beidzis tehnikuma Ķīmijas nodaļu (1940), LVU Ķīmijas fakultāti (1957). Ķīmijas zinātņu kandidāts (1972). Dr. chem. (1992). Rīgas Medicīnas institūta vecākais laborants (1957–1958). Daugavpils Valsts Pedagoģiskā institūta Dabas zinību fakultātes asistents  (1958–1960). RPI Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedras aspirants (1960–1963), asistents (1963–1965), vecākais pasniedzējs (1965–1978), docenta v. i. (1978–1982), docents (1982–1983), Diketonu problēmu laboratorijas vecākais zinātnes līdzstrādnieks (1983–1993). Latvijas Vēstures muzeja līdzstrādnieks (2004–2009). Publicējis >30 zinātniskus rakstus.