PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP ekonomikas skolotāja un grupu audzinātāja (1962–1991)

Tamāra Grigorjeva beigusi Maskavas Pilsētas pedagoģisko institūtu ģeogrāfijas specialitātē, iegūstot ģeogrāfijas pasniedzējas un vidusskolas skolotājas kvalifikāciju (1957). Ģeogrāfijas skolotāja. Tehnikumā bija ekonomikas skolotāja, grupu audzinātāja, kā arī metodiskās komisijas priekšsēdētāja (1962–1991).