PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Ttehnikuma 1941. gada absolvents Gronovskis Miervaldis beidzis tehnikumu (1941) un LVU Inženierzinātnes fakultāti. LLA Zemes ierīcības fakultātes Ģeodēzijas katedras asistents (1951–1962). RPI Celtniecības fakultātes vecākais pasniedzējs Brīvražošanas katedrā (1966–1968), Ģeodēzijas katedras (1962–1975), Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedras (1975–1980), Ģeodēzijas katedras vadītājs (1968–1975). Rīgas Vispārtehniskās vakara neklātienes fakultātes dekāna vietnieks (1971–1975).