PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Mehānikas nodaļas absolvents (1940) Grīslis Viktors absolvējis tehnikuma Mehānikas nodaļu (1940), ar izcilību beidzis LVU Mehānikas fakultāti (1950) rūpniecības siltumtehnikas specialitātē. No 1948. gada strādājis Latvijas ZA Enerģētikas un mašīnbūves institūtā. Aizstāvējis kandidāta disertaciju (1957). No 1959. gada Siltumapmaiņas laboratorijas vadītājs. No 1970. gada Siltumfizikas nodaļas vadītājs LZA Fizikas enerģētikas institūtā. No 1978. gada Siltumfizikas laboratorijas vadītājs. No 1986. gada līdz 1989. gadam Siltumu procesu laboratorijas vadītājs, arī vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors (1990).