PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriāla politehnikuma fiziskās audzināšanas darba organizators

Harijs Grasmanis dzimis 1925. g. 23. aprīlī Jelgavā, miris 1988. gadā.
No 1946. g. – 1950. gadam Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta students. Pēc institūta beigšanas ar 1950. gada 1. septembri nozīmēts darbā Latvijas Valsts Universitātes fiziskās audzināšanas un sporta katedrā un līdz 1968. g. sept. Strādāja par vecāko pasniedzēju un katedras vadītāja vietnieku mācību jautājumos.
No 1968. gada septembra pēdējos 20 dzīves gadus Harijs Grasmanis veltīja tehnikuma fiziskās audzināšanas darba organizēšanai. Sākot ar 1971. g. pēc H. Grasmaņa iniciatīvas Sporta klubs organizēja veselības dienas. 1972. gadā pirmo reizi Rīgā notika Rīgas, Kaunas un Tallinas politehnikumu Skolotāju un darbinieku spartakiādē, kuras iniciators bija Harijs Grasmanis.
Bija Vissavienības kategorijas tiesnesis ātrslidošanā. 1961. g. ievēlēts par Latvijas PSR ātrslidošanas federācijas priekšsēdētāju.