PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriālā politehnikuma vēstures skolotāja, audzinātāja, vēstures muzeja izveidotāja

 

Irēna Grīnvalde dzimusi 1929. gada 16. jūnijā Daugavpilī. Mācījusies Daugavpils 3. pamatskolā, bet 1948. g. beigusi Daugavpils 1. vidusskolu. Šajā pašā gadā iestājusies Latvijas Valsts Universitātes Vēstures fakultātē. Pēc Universitātes beigšanas 1953. g. ar specialistu sadales komisijas lēmumu nosūtīta darbā Rīgas Industriālajā politehnikumā par vēstures skolotāju. Tehnikums bija Irēnas pirmā un arī vienīgā darba vieta, kurā aizvadīti 56 darba gadi. Šajos gados Irēna bija vēstures skolotāja, vēstures kabineta vadītāja, kā arī dažādu specialitāšu grupu audzinātāja.
Gatavojoties tehnikuma 70. g. jubilejai tika nolemts izveidot tehnikuma vēstures muzeju. Par muzeja dvēseli kļuva Irēna Grīnvalde, viņa ir arī atmiņu mozaīkas „Tavi bijām, Tavi esam” izveidotāja. Darba gaitas tehnikumā Irēna Grīnvalde pārtrauca 2005. g. jūnijā.