PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT direktors 1920.-1930. gadā. 

 

Ansis Grīnbergs dzimis 1880. gada 10. februāri Aizputes apriņķa Dzērves pagastā. 1901. gadā beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju, bet 1910. gadā absolvējis Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras (celtniecības) nodaļu, kļūstot par būvinženieri. 

1910./1911. mācību gadā strādājis par Polockas kadetu korpusa matemātikas skolotāju, 1911.-1913. gadā bijis Tveras guberņas zemstes ugunsdrošības būvju nodaļas vadītājs. 1913.-1915. gadā Ansis Grīnbergs bija Pirmo Rīgas politehnisko kursu speciālo priekšmetu skolotājs. Pirmā pasaules kara laikā 1915.-1918. gadā: Rīgas Būvtehnikas sabiedrības kultūrtehniskās skolas Tverā inspektors un speciālo priekšmetu skolotājs. 

Rīgas Valsts tehnikumā sācis strādāt kopš tā dibināšanas dienas. 1920.-1930. gadā bijis skolas direktors, 1925.-1930. gadā arī Būvniecības nodaļas vadītājs. 

Miris 1930. gada 15. novembrī Rīgā. 

RVTskolotaji 1929 1930 

Attēlā: Rīgas Valsts tehnikuma darbinieki 1929./1930. mācību gadā.
Augšēja rindā centrā - direktors Ansis Grīnbergs.