PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RIP un RVT  elektrotehnikas skolotāja (1972-2009)

Ilze Brūna studijas Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas fakultātē pabeidza 1969. gadā un sāka strādāt par pasniedzēju tehnikuma Gulbenes mācību un konsultāciju punktā. No 1972. gada septembra līdz aiziešanai pensijā 2009. gada jūnijā I. Brūna bija tehnikuma elektrotehnikas skolotāja. Viņa uzsver, ka darbā viņu ievadījis elektrotehnikas laboratorijas vadītājs Olģerts Roze un pasniedzējs Kārlis Dommers. Viņai ļoti patika radošais audzinātājas darbs. Kā sirdij tuvākos I. Brūna atceras savus pirmos audzināmos (1974–1978), ar kuriem izbraukātas Latvijas upes, kopīgi pārdzīvojot jauniešu pirmo mīlestību un apspriežot dzīves ceļa meklējumus. Vispatīkamāk bija strādāt ar Datortehnikas nodaļas grupām, taču mācot ikvienā tehnikuma grupā I. Brūna centās likt lietā visas savas zināšanas, sirdi un enerģiju. 1994. gada decembrī I. Brūna ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. Par ilggadēju radošu un kvalitatīvu darbību profesionālajā izglītībā 2000. gada 28. jūnijā apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu.