PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT matemātikas skolotāja un klases audzinātāja 

Antra Brēmane uz savu pirmo darbavietu – tehnikumu – atnāca strādāt pēc LVU Matemātikas fakultātes absolvēšanas. Vajadzēja strādāt ar dubultu slodzi, jo nācās aizvietot divas skolotājas. Turpat 30 gadus tehnikumā A.Brēmane māca matemātiku un pilda audzinātājas pienākumus.


Antras sapnis bijis kļūt par balerīnu, tas neīstenojās, tomēr Antra dejo, apgūst tautiskās dejas un māca citus. Tehnikumā vadījusi līnijdeju grupu. Vidusskolas gados matemātika bija Antras stiprā puse, patika konkrētība un loģiskā domāšana, tāpēc iestājās Matemātikas fakultātē un nolēma strādāt par skolotāju. Visvairāk skolotāju uztrauc zēnu vienaldzība stundās un ārpus stundām, necieņa pret skolotāju – sievieti un arī pret meitenēm. Darbā ir daudzi gaiši brīži. Rīgā vienā no pasākumiem pirms pāris gadiem uzstājās grupa „Bet Bet”, un pēkšņi solists Aivis Kalvāns piesaka dziesmu, kas veltīta skolotājai no tehnikuma – Antrai Brēmanei – pateicībā par zināšanām un sirds atsaucību. Uzdāvināja arī grupas disku. Sākumā Antra apmulsa, bet tad bija prieks un gandarījums par darbu tehnikumā.