PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Rīgas Industriālā politehnikuma skolotājs, metālu tehnoloģijas kabineta un laboratorijas vadītājs, Rīgas tehnikumu metodiskā darba vadītājs. 

 

Arnolds Blumats beidzis Rīgas pilsētas tehnikumu, iegūstot mašīnbūves tehniķa kvalifikāciju (1941). Studējis LVU Mehānikas fakultātē (1942–1943) un Ļeņingradas Industriālajā neklātienes institūtā (1949). Strādājis rūpnīcā VEF (1937–1942), bijis VEF arodskolas direktors (1944–1945). Rīgas Elektromehāniskā tehnikuma direktors un pasniedzējs (1945–1949). Pārnāca strādāt uz Rīgas industriālo politehnikumu un mācīja speciālos tehniskos priekšmetus (1950–1962). Bija metālu tehnoloģijas kabineta un laboratorijas vadītājs. Vadīja metodisko darbu par mācību un ražošanas praksi tehnikumā, kā arī metodiskās apvienības darbu pilsētas tehnikumu mērogā. Norīkots par atslēdznieku darbnīcas vadītāju.