PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Kultūrtehnikas nodaļas absolvents (1928)

Brīvkalns Kārlis (līdz 1940. gadam Kārlis Freibergs) beidzis tehnikuma Kultūrtehnikas nodaļu (1928) un Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti (1938). Lauksaimniecības  zinātņu  kandidāts (1969). Tehnikuma Kultūrtehnikas skolotājs (1938–1944). Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas Zinātniski pētnieciskā institūta direktora vietnieks zinātniskā darbā (1955–1972) un Augsnes zinātniskās nodaļas vadītājs (no 1972). LLA profesors (no 1970). LPSR Nopelniem bagātais zinātnieks (1966).  Piešķirta LPSR valsts prēmija (1967). Publicējis > 30 zinātnisko rakstu, grāmatas par Latvijas augsnēm.