PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

RVT Būvniecības nodaļas absolvents (1942). Ilggadēja tehnikuma Ķīmijas nodaļas vadītāja Adolfa Bilkena dēls. Atradies darba dienestā Vācijā (1942–1943) studējis Latvijas Universitātē (1943), iesaukts Latviešu legionā (1943–1945). No 1948. gada dzīvo Austrālijā. Strādājis par tehniskais zīmētāju Melburnas būvinžinieru birojā (1950–1952) un specializēto dzelzs konstrukciju uzņēmumā (1952–1978). No 1978. gada viņam ir privātprakse Adelaidē (Dienvidaustrālijā).